• 8.11.08

  Γιατί να διαφημιστώ μέσω internet;

  Τρόποι αξιοποίησης της διαφημιστικής δύναμης του Διαδικτύου

  Το ΙΑΒ (Interactive Advertising Bureau), διεθνής φορέας υποβοήθησης των επιχειρήσεων για την αύξηση των πωλήσεών τους μέσω αποτελεσματικού online marketing και άλλων μέσων προώθησης, παρέχει ένα κατάλογο με τους τρόπους αξιοποίησης του Διαδικτύου από τους διαφημιζόμενους. Παράλληλα, για καθέναν από αυτούς τους τρόπους προτείνει και τις αντίστοιχες μεθόδους μέτρησης αποτελεσματικότητας.
  Σύμφωνα λοιπόν με την IAB, η online διαφήμιση μεταξύ άλλων:

  Αυξάνει τη διάδοση του εμπορικού ονόματος (brand awareness)

  • Παροτρύνει στη "δοκιμή" του προβαλλόμενου προϊόντος/υπηρεσίας
  • Παροτρύνει τους πελάτες να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα σε κάθε συναλλαγή
  • Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στο κοινό
  • Αυξάνει τις επαναλαμβανόμενες αγορές
  • Κατακτά την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαφημιζόμενη επιχείρηση/αυξάνει το βαθμό "εμπλοκής" του κοινού με το προβαλλόμενο προϊόν
  • Παρέχει πλούσια online πληροφόρηση για το προβαλλόμενο προϊόν
  • Μειώνει το κόστος του marketing
  • Επιτρέπει τη δοκιμή διαφορετικών διαφημιστικών ιδεών
  • Προωθεί την επιχείρηση μέσω προσφορών για προϊόντα ή υπηρεσίες
  • Επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινό-στόχο που με άλλα μέσα δεν θα ήταν προσβάσιμο
  • Εντοπίζει τα ενδιαφέροντα και τις τάσεις των καταναλωτών
  • Επιτρέπει τη διατήρηση των σημαντικότερων πελατών
  • Αυξάνει την κίνηση στο δικτυακό τόπο που προβάλλει τη διαφήμιση
  • Αυξάνει την αγοραστική κίνηση στα φυσικά καταστήματα της προβαλλόμενης επιχείρησης
  • Βελτιστοποιεί την πρόσληψη εργατικού δυναμικού

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Με παίρνουν μάτι

  like @facebook

  Βίντεο της εβδομάδας